Viimeiset menneet Tapahtumat

Kouluikäisten lasten ja nuorten tunnetaitojen vahvistaminen (3h) -verkkokoulutus seurakuntien lasten ja nuorten ohjaajille

Tunnetaitoja voidaan opettaa ja oppia! Tunnetaidot ovat kaiken toimintamme perustana. Lapsen ja nuoren tunne-elämän kompetenssi vaikuttaa koko hänen myöhempään elämänkulkuunsa. Kompetenssin vahvistamisella ja tukemisella on suojaava merkitys mm. lapsen riskikäyttäytymisen ja syrjäytymiskehityksen ennaltaehkäisyn kannalta. Ajankohtaisessa ja suuren suosion saaneessa KT, erityisluokanopettaja Jaana Kiviluotteen (ent. Hintikka) koulutuksessa saat tutkimukseen perustuvaa tietoa, mitä tunnetaidot ovat, miksi niitä […]

120,28€

Haastavat kasvatustilanteet lastenohjaajan työssä (3h) -verkkokoulutus varhaiskasvatus- ja alakouluikäisten lasten parissa työskenteleville

Kasvatustyön arjessa joudutaan toisinaan kohtaamaan tilanteita, jotka saattavat tuntua haastavilta ja siten myös lisäävät kasvatuksen ammattilaisten työn kuormittavuutta. Miten toimia, kun lapsi käyttäytyy uhkaavasti tai aggressiivisesti tai lapsen kielenkäyttö on sopimatonta tai muutoin huolestuttavaa? Miten huomioin erityistä tukea tarvitsevat lapset, joista osalla voi olla neurologisia diagnooseja? Miten toimia, kun yhteistyö huoltajien kanssa on haastavaa? Ajankohtaisessa […]

120,28€

Voi hyvin ja jaksa työssä -verkkokoulutus

Työhyvinvoinnin merkitys korostuu koko ajan yhä enemmän, koska työelämä ja työympäristö muuttuvat nopealla tahdilla asettaen myös kasvatus- ja opetusalan työntekijöille uudenlaisia vaatimuksia. Vuorovaikutuksessa korostuvat luottamus ja yhteistyötaidot. Työtä tehdään yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumatta. Työntekijöiltä edellytetään muun muassa työyhteisötaitoja, valmiutta jatkuvaan oppimiseen ja hyviä elämänhallintataitoja. Mitkä tekijät heikentävät työhyvinvointia ja mitkä puolestaan ovat työntekoon […]

111,60€
+358 404 103 364