Viimeiset menneet Tapahtumat

Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan alakoulussa -verkkokoulutus alakoulujen kasvatus- ja opetushenkilöstölle

Tunnetaitoja voidaan opettaa ja oppia! Tunnetaidot ovat kaiken toimintamme perustana. Lapsen ja nuoren tunne-elämän kompetenssi vaikuttaa koko hänen myöhempään elämänkulkuunsa. Kompetenssin vahvistamisella ja tukemisella on suojaava merkitys mm. lapsen riskikäyttäytymisen ja syrjäytymiskehityksen ennaltaehkäisyn kannalta. Ajankohtaisessa ja suuren suosion saaneessa KT, erityisluokanopettaja Jaana Kiviluotteen (ent. Hintikka) verkkokoulutuksessa saat itsellesi uuden opetussuunnitelman mukaisen tunnetaitojen opetusmateriaalikirjan Tunteet ja […]

143€

Haastavat tilanteet koulussa - miten toimia? -verkkokoulutus (3h)

Koulutyön arjessa joudutaan toisinaan kohtaamaan tilanteita, jotka saattavat tuntua haastavilta ja siten myös lisäävät opetustyön kuormittavuutta. Miten toimia, kun oppilas käyttäytyy uhkaavasti tai aggressiivisesti tai oppilaan kielenkäyttö on epäasiallista ja käytös ylimielistä aikuisia kohtaan? Mitä tehdä, kun oppilaalla on jatkuvasti epäselviä tai luvattomia poissaoloja? Miten koulu voi tukea oppilasta myöhästymisten ja kotitehtävien laiminlyöntien osalta? Miten […]

118€
+358 404 103 364