Blogi

Oppivelvollisuuden pidentäminen ei ole ratkaisu! 

Oppi­vel­vol­li­suuden piden­tä­minen ei ole rat­kaisu Hal­li­tuksen on ajanut voi­mak­kaasti oppi­vel­vol­li­suuden uudis­ta­mista, jossa on tar­koitus nostaa oppi­vel­vol­li­suusikä nykyi­sestä 16 ikä­vuo­desta 18 ikä­vuoteen. Asiaa perus­tellaan mm. sillä, että tällä het­kellä ilman toisen

+358 404 103 364