Koulutukset - alakoulut ja varhaiskasvatus

Koulutus perustuu tutkimusperustaisen Aggression portaat –opetusohjelman sisältöihin. Koulutukset on suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille, alakoulujen tai yläkoulujen kasvatus- ja opetushenkilöstölle, oppilashuollon ammattilaisille tai lasten vanhemmille.

Koulutusvaihtoehdot perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen

Koko päivän koulutus (6 h)
Koulutus perustuu uuden perusopetuksen opetussuunnitelman tai
varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittuun Tunteet ja käyttäytyminen
hallintaan –käsikirjaan (Hintikka 2018 / Kiviluote 2019). Kirjan avulla voit tukea työssäsi
oppilaiden sosioemotionaalista kehitystä opettamalla heille tunne- ja vuorovaikutustaitoja,
väkivallan vastaista asennetta sekä auttaa oppilaita löytämään omia vahvuuksiaan.
Koulutuksessa perehdytään opetusmateriaalin käyttämiseen ja soveltamiseen omaan työhön
käytännönläheisesti.

Perusopetuksen koulutus voidaan toteuttaa myös ruotsinkielisenä, jolloin kouluttajana on KM, luokanopettaja Johanna Berlin. 

Puolen päivän koulutus (3 h)
Soveltuu erinomaisesti esimerkiksi VESO-koulutukseen.

Luento
Soveltuu esimerkiksi kuntien Veso-päiviin, kodin ja koulun yhteistyöpäiviin ja
vanhempainiltoihin

Räätälöidyt koulutukset
Koulutukset räätälöidään tilaajan toiveen mukaan.

Tunnetaitotuntien avulla voit työssäsi tukea oppilaiden sosioemotionaalista kehitystä opettamalla heille tunne- ja vuorovaikutustaitoja, väkivallan vastaista asennetta sekä auttaa oppilaita löytämään vahvuusominaisuuksia itsestään ja toisista. Opetusohjelmasta saadut tutkimustulokset sekä oppilaiden että opettajien kokemukset ovat olleet rohkaisevia! Opetusohjelman tunnetaitotunnit on helppo toteuttaa käytännössä ja ne ovat myös oppilaita motivoivia, osallistavia ja toiminnallisia.

Osallistujien kommentteja Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan -koulutuksista:

”Kiitos paljon antoisasta koulutuksesta. Sinua oli niin kiva kuunnella. On mukava, että olet koonnut valmista aineistoa niin moneen asiaan käytettäväksemme. Oli hieno saada teos oikeana kirjana epämääräisen monistenipun sijaan. Lämmin kiitos vielä kerran.”

”Kiitokset erittäin antoisasta ja inspiroivasta koulutuspäivästä! Asiat kytkeytyivät mielekkäästi käytäntöön ja sain hyviä työkaluja eri tilanteisiin koulun arjessa.”

”Olen käynyt lukuisissa erilaisissa koulutuksissa. Vihdoinkin oli sellainen koulutus, jossa asiat perustuivat vahvaan käytännönkokemukseen! Kiitos paljon!”

”Suuret kiitokset suurenmoisesta koulutuksesta! Tärkeää asiaa alusta loppuun!”

Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan -koulutus yläkoulujen kasvatus- ja opetushenkilöstölle

Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan -koulutus yläkoulujen kasvatus- ja opetushenkilöstölle 

Tunnetaitoja voidaan opettaa ja oppia! Tunnetaidot ovat kaiken toimintamme perustana. Lapsen ja nuoren tunne-elämän kompetenssi vaikuttaa koko hänen myöhempään elämänkulkuunsa. Kompetenssin vahvistamisella ja tukemisella on suojaava merkitys mm. lapsen riskikäyttäytymisen ja syrjäytymiskehityksen ennaltaehkäisyn kannalta. 

Ajankohtaisessa ja suuren suosion saaneessa KT, erityisluokanopettaja Jaana Kiviluotteen koulutuksessa saat itsellesi uuden opetussuunnitelman mukaisen tunnetaitojen opetusmateriaalikirjan Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan yläkoulussa sekä perehdytyksen opetusmateriaalin käyttöön.


Hinta 135 € / osallistuja + alv 24 %
Koulutus sisältää opetusmateriaalikirjan (arvo 55,00 €) lisäksi aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan.

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

Koulutus perustuu uuden opetussuunnitelman mukaisesti laadittuun kirjaan Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan yläkoulussa (Kiviluote, 2020). Kirjan avulla voit toteuttaa opetussuunnitelman edellyttämän tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen velvoitteen. Kirjan sisältämien valmiiden oppituntiehdotelmien avulla voi tukea työssäsi oppilaiden sosioemotionaalista kehitystä opettamalla tunne- ja vuorovaikutustaitoja, väkivallan vastaista asennetta sekä auttaa oppilaita löytämään omia vahvuuksiaan. Kirjassa on huomioitu myös oppilaiden itsetunnon vahvistaminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Koulutuksessa perehdytään opetusmateriaalin käyttämiseen ja soveltamiseen omaan työhön käytännönläheisesti.  

Aggression portaat -malliin (Cacciatore 2007) perustuvassa opetusohjelmassa opetettavat teemat ovat

• Erilaiset tunteet ja aggressiontunne

• Väkivalta ja tunteiden hallintakeinot

• Riitelyn taidot

• Itsensä rauhoittaminen ja rentouttaminen

Kirjassa on konkreettisia käytännönvinkkejä, valmiita tuntisuunnitelmaehdotuksIa, satuja, kertomus- ja rentoutusvinkkejä sekä monistettavia tehtävämonisteita. Lisäksi kirja tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa tunnetaitojen opettamisen merkityksestä oppilaille.

Koulutuksessa on saatavilla Kiviluotteen tammikuussa 2020 julkaisemat nuorille ja aikuisille tarkoitetut Tunnekortit sekä Tunne-muistipelikortit, jotka tukevat tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen oppimista. Tammikuussa 2018 ilmestyivät Tunnekortit, Vahvuuskortit, Julistepaketti ja Arviointitaulukko sekä vuonna 2019 Tunne- ja Vahvuus-muistipelikortit

 

ILMOITTAUDU SINULLE SOPIVAAN KOULUTUKSEEN:

Koulutukseen otetaan 25 henkilöä. Koulutukseen osallistumisesta saa osallistumistodistuksen. Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen jkkustannuskoulutus@gmail.com annettuun määräpäivään mennessä. Ilmoita koulutuspaikkakunnan lisäksi nimesi, työnimikkeesi, koulusi sekä laskutusosoite (verkkolasku, jos maksajana on työnantaja). Ilmoita myös, jos sinulla on erityisruokavalio.

Jos tilaisuus peruuntuu, siitä ilmoitetaan erikseen.

Tulevat koulutukset alakoulujen kasvatus- ja opetushenkilöstölle

Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan – koulutus alakoulujen kasvatus- ja opetushenkilöstölle

Tunnetaitoja voidaan opettaa ja oppia! Tunnetaidot ovat kaiken toimintamme perustana. Lapsen ja nuoren tunne-elämän kompetenssi vaikuttaa koko hänen myöhempään elämänkulkuunsa. Kompetenssin vahvistamisella ja tukemisella on suojaava merkitys mm. lapsen riskikäyttäytymisen ja syrjäytymiskehityksen ennaltaehkäisyn kannalta. 

Ajankohtaisessa ja suuren suosion saaneessa KT, erityisluokanopettaja Jaana Kiviluotteen koulutuksessa saat itsellesi uuden opetussuunnitelman mukaisen tunnetaitojen opetusmateriaalikirjan Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan sekä perehdytyksen opetusmateriaalin käyttöön. 

 

Hinta 125 € / osallistuja + alv 24 %
Koulutus sisältää opetusmateriaalikirjan (arvo 49,50 €) lisäksi aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

Koulutus perustuu uuden opetussuunnitelman mukaisesti laadittuun kirjaan Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan (Hintikka, 2018). Kirjan avulla voit tukea työssäsi oppilaiden sosioemotionaalista kehitystä opettamalla heille tunne- ja vuorovaikutustaitoja, väkivallan vastaista asennetta sekä auttaa oppilaita löytämään omia vahvuuksiaan. Koulutuksessa perehdytään opetusmateriaalin käyttämiseen ja soveltamiseen omaan työhön käytännönläheisesti.

Aggression portaat -malliin (Cacciatore 2007) perustuvassa opetusohjelmassa opetettavat teemat ovat

• Erilaiset tunteet ja aggressiontunne

• Väkivalta ja tunteiden hallintakeinot

• Riitelyn taidot

• Itsensä rauhoittaminen ja rentouttaminen

Kirjassa on konkreettisia käytännönvinkkejä, valmiita tuntisuunnitelmaehdotuksIa, satuja, kertomus- ja rentoutusvinkkejä sekä monistettavia tehtävämonisteita. Lisäksi kirja tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa tunnetaitojen opettamisen merkityksestä oppilaille.

Koulutuksessa on saatavilla Kiviluotteen (ent. Hintikka) tammikuussa 2018 julkaisemat Tunnekortit, Vahvuuskortit, Julistepaketti ja Arviointitaulukko sekä Muistipelikortteja (2019).

Tutustu kaikkiin Jaana Kiviluotteen tuotteisiin sivulla www.jaanahintikka.fi

 

ILMOITTAUDU SINULLE SOPIVAAN KOULUTUKSEEN:

Koulutukseen otetaan 25 henkilöä. Koulutukseen osallistumisesta saa osallistumistodistuksen. Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen jkkustannuskoulutus@gmail.com annettuun määräpäivään mennessä. Ilmoita koulutuspaikkakunnan lisäksi nimesi, työnimikkeesi, koulusi sekä laskutusosoite (verkkolasku, jos maksajana on työnantaja). Ilmoita myös, jos sinulla on erityisruokavalio.

Jos tilaisuus peruuntuu, siitä ilmoitetaan erikseen.

Fortbildning på svenska: Uppfostrings- och undervisningspersonal inom den grundläggande undervisningens lägre klasser

Känslor och beteende under kontroll -fortbildning för uppfostrings- och undervisningspersonal inom den grundläggande undervisningens lägre klasser 

Emotionella färdigheter kan läras ut och läras in! De emotionella färdigheterna utgör grunden för all vår verksamhet. Barnets och den ungas emotionella kompetens påverkar hela hennes senare levnadslopp. Att stärka och stöda kompetensen har en skyddande betydelse bl.a för att förebygga riskbeteende och utslagningsutveckling hos barnet. I den aktuella och populära Känslor och beteende under kontroll – fortbildningen får du den nya, enligt den nya läroplanen anpassade, svenskspråkiga undervisningsmaterialboken i emotionella färdigheter, Känslor och beteende under kontroll (Kiviluote, 2019), samt en introduktion i användningen av materialet. Som svenskspråkig utbildare fungerare pedagogie magister, klasslärare Johanna Berlin. 

Pris 150,00 € / deltagare + moms 24%

Fortbildningen innehåller, förutom undervisningsmaterialboken (värde 63,00 €), morgon- och eftermiddagskaffe samt lunch.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL:

Fortbildningen grundar sig på boken Känslor och beteende under kontroll (Kiviluote, 2019), som är utarbetad enligt den nya läroplanen. Med hjälp av boken kan du i ditt arbete stöda elevernas socioemotionella utveckling genom att lära dem emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter, antivåldsattityd, samt hjälpa eleverna att hitta sina egna styrkor. I fortbildningen sätter vi oss i praktiken in i användningen av läromedlet och tillämpningen av den i det egna arbete.

I Undervisningsprogrammet, som baserar sig på Aggressionens trappsteg -modellen (Cacciatore 2007), lärs följande teman ut

  • Olika känslor och känslan av aggression

  • Våld och sätt att behärska känslor

  • Färdigheter att gräla

  • Att lugna ner sig och slappna av

I boken finns konkreta praktiska tips, färdiga förslag på lektionsplaner, sagor, tips på berättelser och avslappningövningar samt kopierbara arbetsblad. Dessutom ger boken forskningsbaserad kunskap i betydelsen av att lära ut emotionella färdigheter åt eleverna.

I forbildningen finns tillgång till Kiviluotes (fd. Hintikka) i januari 2019 utgivna svenskspråkiga Känslokort, Styrkekort, Planchpaket och Skattningstabell samt Minnesspelkort (2019).

Bekanta dig med Jaana Kiviluotes alla produkter på sidan www.jaanahintikka.

ANMÄL DIG TILL EN FÖR DIG LÄMPLIG FORTBILDNING:

Till fortbildningen antas maximalt 40 personer. För deltagande i fortbildningen får man ett deltagarintyg. Anmälningar per e-post till adressen jaana.kiviluote@gmail.com före sista anmälningsdatum. Anmäl förutom fortbildningsort ditt namn, din befattning, din skola samt faktureringsadress (e-faktura, om arbetsgivaren är betalare). Anmäl också om du har någon specialdiet.

Frågor gällande innehållet i fortbildningen riktas, helst per e-post, till utbildare Johanna Berlin, johanna.berlin@edu.hel.fi

Om tillfället inhiberas, meddelas skilt om det.

Tulevat koulutukset varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan varhaiskasvatuksessa – koulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Tunnetaitoja voidaan opettaa ja oppia! Tunnetaidot ovat kaiken toimintamme perustana. Lapsen ja nuoren tunne-elämän kompetenssi vaikuttaa koko hänen myöhempään elämänkulkuunsa. Kompetenssin vahvistamisella ja tukemisella on suojaava merkitys mm. lapsen riskikäyttäytymisen ja syrjäytymiskehityksen ennaltaehkäisyn kannalta.

Ajankohtaisessa ja suuren suosion saaneessa KT, erityisluokanopettaja Jaana Kiviluotteen koulutuksessa saat itsellesi uuden ja ainutlaatuisen tunnetaitojen opetusmateriaalikirjan Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan varhaiskasvatuksessa + CD:n sekä perehdytyksen opetusmateriaalin käyttöön.

Hinta 135 € / osallistuja + alv 24 %

Koulutus sisältää opetusmateriaalikirjan + CD:n (arvo 59,50 €) lisäksi aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan.


KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

Koulutus perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) ja tutkimusperustaisen Aggression portaat -opetusohjelman (Hintikka 2016) mukaisesti laadittuun kirjaan Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan varhaiskasvatuksessa (Kiviluote 2019). Kirjan avulla voit tukea työssäsi lasten sosioemotionaalista kehitystä opettamalla heille tunne- ja vuorovaikutustaitoja, väkivallan vastaista asennetta, keinoja hallita omaa suuttumustaan sekä auttaa lapsia löytämään omia vahvuuksiaan. Koulutuksessa perehdytään opetusmateriaalin käyttämiseen ja soveltamiseen omaan työhön käytännönläheisesti.

Aggression portaat -malliin (Cacciatore 2007) perustuvassa opetusohjelmassa opetettavat teemat ovat

• Erilaiset tunteet ja aggressiontunne

• Suuttumus / väkivalta ja tunteiden     hallintakeinot  

• Riitelyn taidot 

• Itsensä rauhoittaminen ja rentouttaminen

Kirjassa on valmiita tunnetaitotuokioita 4-5- ja 5-6-vuotiaille sekä draamakasvattaja Sini Aromaan kirjoittama Remukylän lapset -draamatarinatuokiot 5-6 -vuotiaille. Kirjaan kuuluu Rotta Mokoma CD –levy (Timo Nissinen 2015), jossa on lapsia innostavia laululeikkejä linkitettyinä tunnetaitotuokioihin. Lisäksi kirjassa on valmiita monistepohjia ja satuja sekä vinkkejä rentoutusharjoituksiin. Kirja tarjoaa myös tutkimukseen perustuvaa tietoa tunnetaitojen opettamisen merkityksestä lapsille.

Koulutuksessa ja sähköpostitilauksena on saatavilla Kiviluotteen (ent. Hintikka) tammikuussa 2018 julkaisemat Tunnekortit, Vahvuuskortit, Julistepaketti ja Arviointitaulukko sekä Muistipelikortteja (2019).

Tutustu kaikkiin Jaana Kiviluotteen tuotteisiin sivulla www.jaanahintikka.fi

ILMOITTAUDU SINULLE SOPIVAAN KOULUTUKSEEN:

Koulutukseen otetaan 25 henkilöä. Koulutukseen osallistumisesta saa osallistumistodistuksen. Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen jkkustannuskoulutus@gmail.com viimeistään koulutuskalenteriin merkittynä päivänä. Ilmoita koulutuspaikkakunnan lisäksi nimesi, työnimikkeesi, työpaikkasi sekä laskutusosoite (verkkolasku, jos maksajana on työnantaja). Ilmoita myös, jos sinulla on erityisruokavalio.

Jos tilaisuus peruuntuu, siitä ilmoitetaan erikseen.

Tulevat koulutukset: Haastavat tilanteet koulussa – miten toimia?

Haastavat tilanteet koulussa – miten toimia?

Koulutyön arjessa joudutaan toisinaan kohtaamaan tilanteita, jotka saattavat tuntua haastavilta ja siten myös lisäävät opetustyön kuormittavuutta.

Koulutuspäivän aikana käydään läpi konkreettisia ja toimiviksi havaittuja työyhteisön toimintatapoja ja -malleja, joiden avulla opetus- ja kasvatustyön ammattilaiset voivat tukea oppilaiden koulunkäyntiä ja huoltajia, lähtökohtana lapsen etu.

Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja:

  • Uhkaavasti tai aggressiivisesti käyttäytyvä oppilas

  • Oppilaan epäasiallinen kielenkäyttö ja välinpitämätön / ylimielinen suhtautuminen annettuihin tehtäviin ja ohjeisiin

  • Oppilaan epäselvät tai luvattomat poissaolot

  • Oppilaiden väliset riitatilanteet ja niiden selvittely

  • Haasteellinen yhteistyö huoltajien kanssa

 

Hinta 105 € / osallistuja + alv 24 %

Koulutus sisältää tulostettavan koulutusmateriaalin lisäksi aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan.

 

ILMOITTAUDU SINULLE SOPIVAAN KOULUTUKSEEN: 

Koulutukseen otetaan 25 henkilöä. Koulutukseen osallistumisesta saa osallistumistodistuksen. Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen jkkustannuskoulutus@gmail.com annettuun päivämäärään mennessä. Ilmoita koulutuspaikkakunnan lisäksi nimesi, työnimikkeesi, koulusi sekä laskutusosoite (verkkolasku, jos maksajana on työnantaja). Ilmoita myös, jos sinulla on erityisruokavalio.

Jos tilaisuus peruuntuu, siitä ilmoitetaan erikseen.

Koulutuspalautteita

"Sopivassa suhteessa a) teoriaa ja tutkimusta b) luennointia ja vertaisjakamista – ei parannusehdotuksia J. :)"

"Hetken pysähtyminen ja mahdollisuus ajatella rauhassa…Se varmaan on yksi hyvä avain tunteiden myllerryksessä…samoin kaiken hallinnassa omassa kouluarjessa. Kiire on ikävä kyllä monesti – ehkä tästä tulee itselle rohkeutta pysähtyä ja keskittyä oppimisen laatuun rentoutumisen kautta. Kiitos!"

"Rohkaisevaa on ollut, että tunnetaitoja ja aggression hallintaa VOIDAAN opettaa ja oppia."

"Todella tärkeä asia näin ”levottomien lasten” aikakautena. Pysäyttävin hetki oli, että huomasin, että oma työyhteisömme on erittäin epäjohdonmukainen ”kriisihetkissä”, kukin tekee, miten tekee. Kiitos! Olen asian ottanut esille ja homma etenee."

"Mikä sen tärkeämpää olisikaan koulussa oppia kuin elämään ihmisiksi. Olemaan reilu ja myötäelävä – tuntemaan ja tunnistamaan tuntemuksensa."

"Sopivasti toiminnallisuutta (ei liikaa, kuten monissa koulutuksissa)."

"Kouluttajan materiaalivinkit mahdollistavat siirtämisen suoraan luokkaan, oppilaitten työskentelyyn, esim. tunnetaitoviikot, tunnekorttien käyttö, viikkotavoitteet jne. Olen myös jakanut materiaalivinkkejä kollegoilleni, jotta myös he hyötyisivät koulutuksesta."

"Erittäin rauhallinen ja selkeä luentosarja, hyödyllinen aihe! Monipuolinen materiaali / vinkkipankki. Kiitos!"

"Pidin koulutuksesta! Tuntuu, että sain paljon opena ja äitinä olemiseen – sain jämäkkyyttä käytökseeni. Sain vahvistusta siihen, miten minun pitää toimia aikuismaisesti riitatilanteissa. Opetustilanteiden katsominen myös mielenkiintoista. Case-tilanteiden ratkominen – miten muut ratkovat riitoja. Paljon hyviä vinkkejä, KIITOS!"

"Esim. rentoutusharjoitukset tuovat rauhaa koulupäivään. Lisäksi sain hyviä työkaluja tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen."

Koulutus sopii erityisesti esi- ja perusopetuksen parissa toimiville kasvattajille ja opettajille. Toivottavaa on, että jokaisesta työyhteisöstä osallistuisi koulutuskokonaisuuteen useampi henkilö. Tuolloin kollegiaalinen yhteistyö ja tuki edesauttavat opetusohjelman toteuttamista omassa työssä ja antavat kokemukseen perustuvaa tietoa opetusohjelman soveltamisesta oman työyhteisön toimintakulttuuriin.
Tällä sivustolla voit tutustua Aggression portaat -opetusohjelmaan perustuvaan koulutustarjontaan, joka pohjautuu viimeaikaisimpaan tieteelliseen tutkimukseen. Koulutukset räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan. Työyhteisösi voi tilata aiheesta esimerkiksi luennon tai muutaman tunnin, koko päivän tai kahden päivän koulutuksen.