Asiantuntemus

Erityisluokanopettaja Jaana Kiviluote (ent. Hintikka) väitteli kasvatustieteen tohtoriksi Turun yliopistossa vuonna 2016. Kiviluotteella on noin 30 vuoden monipuolinen kokemus opettajan työstä. Hän on toiminut eri puolilla Suomea luokanopettajana sekä laaja-alaisena erityisopettajana maahanmuuttajapainotteisessa koulussa. Viimeiset 17 vuotta hän on opettanut tunne-elämän ja käyttäytymisen haasteita omaavia oppilaita Mikaelin erityiskoulussa Turussa.

Kiviluote tutki väitöstutkimuksessaan oppilaiden tunne- ja itsesäätelytaitojen kehittymistä sekä oppilaiden ja opettajien arvioita ja kokemuksia Aggression portaat -opetusohjelmasta. Aggression portaat -mallin tunne-elämän kehittymisestä on esittänyt lastenpsykiatri Raisa Cacciatore. Kiviluotteella on useiden vuosien kokemus opetusohjelman toteuttamisesta käytännön opetustyössä.

Kiviluotteen tarjoaman koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa tunnetaitojen merkityksestä yksilön kehityksen kannalta ja tarjota keinoja sosioemotionaalisen kehityksen tukemiseksi. Lisäksi koulutus tarjoaa konkreettisia käytännönvinkkejä tunnetaitokasvatuksen toteuttamiseksi tutkimusperustaisen Aggression portaat -opetusohjelman avulla tavoitteellisesti, säännöllisesti ja johdonmukaisesti.

Tammikuussa 2018 on valmistunut odotettu Kiviluotteen laatima ja kustantama tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusmateriaali Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan. Aggression portaat –opetusohjelmaan perustuva Opettajan käsikirja  (Hintikka 2018) on suunnattu pääasiassa alakoulujen käyttöön. Käsikirja on helppokäyttöinen rengaskirja, jossa on mm. valmiita tuntisuunnitelmaehdotuksia materiaalivinkkeineen ja tehtävämonisteineen vuosiluokille 1-5. Käsikirjassa on oppituntien tavoitteet sekä toteutus- ja arviointivinkit kaikkiin neljään opetettavaan teemaan; Erilaiset tunteet ja aggressiontunne, Väkivalta ja tunteiden hallintakeinot, Riitelyn taidot sekä Rauhoittuminen ja rentoutuminen. Opettajan käsikirjan lisäksi muita Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan -opetusmateriaaleja ovat Tunnekortit, Vahvuuskortit, Julistepaketti ja Arviointitaulukko, johon kuuluu monistettavat ja väritettävät symbolipohjat sekä monistettavat hymiöarkit. Tammikuussa 2019 ilmestyivät Tunne-muistipelikortit 1 ja 2, Vahvuus-muistipelikortit 1 ja 2, ruotsinkieliset opetusmateriaalit sekä Varhaiskasvattajan käsikirja (Kiviluote 2019). Opetusmateriaalit kuvineen, hintatietoineen ja tilausohjeineen löytyvät Opetusmateriaalit-sivulta.


Ansioluettelo

Koulutus

 • Opetushallinnon tutkinto v. 2018
 • Kasvatustieteen tohtori (KT), v. 2016, Turun yliopisto
 • Erityisluokanopettaja, laaja-alainen erityisopettaja (EO), v. 2003, Jyväskylän yliopisto
 • Kasvatustieteen maisteri (KM), luokanopettaja, v. 1991, Oulun yliopisto, Kajaanin opettajankoulutuslaitos
 • Ylioppilastutkinto, Reisjärven lukio, v. 1986

Työkokemus opetusalalta

 • Turun kaupunki, erityisluokanopettaja, v. 2002-
 • Turun kaupunki, laaja-alainen erityisopettaja, v. 2000-2002
 • Tampereen kaupunki, luokanopettaja, v. 1992-2000
 • Reisjärven kunta, luokanopettaja, v. 1991-1992
 • Reisjärven kunta, lukuisia opettajansijaisuuksia peruskoulun ala- ja yläasteella sekä lukiossa, v. 1986-1991
 • Reisjärven kunta, Oppimateriaalin keruu ja valmistelutyö, 10.6.1988-24.8.1988; 1.6.1989-25.7.1989

Kouluttajana

Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan -koulutukset alakoulujen kasvatus- ja opetushenkilöstölle 2018-2019.

Eri kuntien tilaamat koulutukset eri puolilla Suomea 2017-2019

Turun yliopisto, erityispedagogiikan laitos, luentoja erityisopettajaopiskelijoille 2015-2019. 

 

Aluehallintovirastojen järjestämät täydennyskoulutukset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen parissa toimiville opettajille ja kasvattajille 2016-2019.

 

Turun kaupunki, Liikkuva koulu-hanke; Tunnetaitoja toiminnallisesti (2 h) useille eri kouluille 2017.

Linkit lehtiartikkeleihin

Tällä sivustolla voit tutustua Aggression portaat -opetusohjelmaan perustuvaan koulutustarjontaan, joka pohjautuu viimeaikaisimpaan tieteelliseen tutkimukseen. Koulutukset räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan. Työyhteisösi voi tilata aiheesta esimerkiksi luennon tai muutaman tunnin, koko päivän tai kahden päivän koulutuksen.