Toimitusehdot

YRITYS JK-Kus­tannus ja koulutus Oy 2876289-1 (jäljempänä verkkokauppa) myy tuot­teita yks­ity­ishen­k­ilöille Suomeen. Pidätämme oikeuden toim­it­use­htojen ja hin­tojen muu­toksiin. Tuot­teiden hinnat sis­ältävät arvonlisäveron.

Verkkokaupan yhtey­stiedot

Sähkö­posti: jaana@​jaanakiviluote.​fi
Puhelin: +358 40 410 3364
Pos­tiosoite: Myl­lymäentie 6 as 2, 20810 Turku

Tilaaminen

Tilat­tavat tuotteet val­itaan kot­is­ivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähet­etään mak­samalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kas­satoimin­nossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toim­it­usehdot, tuot­teiden hinnat sekä toim­it­uskulut. Mikäli tilaush­et­kellä annetaan sähkö­pos­tiosoite, tilauk­sesta lähet­etään tilaus­vahv­istus sähkö­postitse. Tilaus­vahv­is­tuk­sesta ilme­nevät tilatut tuotteet sekä hinta.

Mak­sa­minen

Verkkokaupan mak­suvälit­täjänä toimii Bambora PayForm (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rek­isteröity Fin­ans­si­valvonnan ylläpitämään mak­su­laitos­rek­isteriin. Mak­sam­iseen siirrytään Bam­boran verkko­palvelun kautta ja tili­otteella ja laskulla maksun saajana näkyy Bambora tai Paybyway Oy. Bambora välittää maksut verkkokaup­pi­aalle. Mak­sa­minen on turval­lista, sillä kaikki mak­sutapahtumaa koskevat tiedot väl­itetään sal­attua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkop­uolinen taho näe mak­sutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vas­tuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Bam­borasta: https://​www​.bambora​.com

Mak­sutavat

PayForm-palvelun kautta voit maksaa verkko­pankki­tun­nuk­silla, lom­pakolla, mak­sukorteilla (credit/​debit), laskulla tai osa­mak­sulla. Käytettävissä ovat seur­aavat mak­sutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikal­lisosuuspankit, S-Pankki, Han­dels­banken, Ålands­banken, MobilePay, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, Mas­terCard- ja Debit Mas­terCard -kortit, sekä Jousto ja Euroloan.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lom­pakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa mak­samisen sov­el­luksen asetuk­sista. MobilePay-lom­pakolla suor­itetut maksut veloitetaan lom­pakkoon liitetyltä mak­sukortilta. Mikäli maksun veloit­taminen mak­sukortilta epäon­nistuu, MobilePay-lom­pakolla mak­sa­minen ei ole mah­dol­lista verkkokaupassa.

Jousto: Voit maksaa Jousto Laskulla tai Osa­mak­sulla yli 4000 suomal­aisessa verkkokaupassa. Laskulla saat 14 vrk mak­suaikaa (lasku­tus­maksu 4,90 eur) ja Osa­mak­sulla max. 12 kk mak­suaikaa (lasku­tus­maksu 4,90 eur ja kuukausikorko 2,42 %). Lisäti­etoja Jous­tosta osoit­teessa www​.jousto​.com

Euroloan: Euroloan Laskulla saat tilaamasi tuotteet ennen mak­samista ja 14 päivää koro­tonta mak­suaikaa. Voit myös halutessasi muuttaa laskun kätevästi osa­mak­suksi. Euroloan Osa­mak­sulla mak­saessasi voit valita itsellesi sopivan mak­suajan (3 kk, 6 kk, 12 kk, 24 kk) ja saat tilaamasi tuotteet ennen mak­samista. Voit myös milloin tahansa maksaa koko summan ker­ralla ilman lisäkuluja. Euroloan Laskun tai Osa­maksun voivat valita mak­sutavaksi Suomessa asuvat, yli 20-vuo­tiaat asiakkaat. Mak­sutapa on mah­dol­linen 10–2000 euron ostok­sille. Osa­maksu laskutetaan 30 päivän välein, ja esimerkiksi arvoltaan 1500 euron ostoksen todel­linen vuosikorko on 27,9 % mak­suajan ollessa 12 kk (sis. korko, lasku­tuslisä ja avaus­maksu). Rahoit­uspalve­lul­lemme on myön­netty Avain­lippu takeeksi koti­maisesta laadusta. Lisäti­etoja Euro­loanista osoit­teessa www​.euroloan​.fi/​l​u​o​t​o​t​/​l​a​s​k​u​j​a​o​s​a​m​a​ksu

Euroloan Con­sumer Finance Oyj:llä on oikeus tar­kastaa Euroloan Laskulla tai Osa­mak­sulla mak­savan asiakkaan luotto- ja osoitetiedot ja myöntää tai evätä luotto niiden perust­eella. Euroloan Con­sumer Finance Oyj (2159120-9) on vuo­desta 2007 asti toiminut suomalainen rahoit­usalan yritys.

Bambora PayForm -mak­supalvelun yhteystiedot

Bambora PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähkö­posti: payform@​bambora.​com
Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16)
Pos­tiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Toimitus

Tilauksia postitetaan arkipäivisin. Varastosta toim­itettavien tuot­teiden toim­it­u­saika on yleensä 3-5 arkipäivää. Mikäli toim­itettavat tuotteet ovat tilaus­tuot­teita, toim­it­u­saika on yleensä 1-3 viikkoa. Toim­it­uskulut määräytyvät valitun toim­itustavan, mah­dol­listen lisäpalve­lujen, tilauksen painon ja koon mukaan. Näet toim­it­uskulut verkkokaupan kas­satoimin­nossa ennen tilauksen lopullista hyväksymistä.

Mikäli tuote on kadonnut tai vioit­tunut toim­ituksen aikana, tulee tästä ilmoittaa viipymättä, mutta kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa verkkokaupalle. Toim­ituk­sessa vioit­tuneista paketeista tulee viipymättä ilmoittaa toim­ituk­sesta vast­an­neelle yhtiölle.

Palau­tukset

Verkkokaupan asiakkaalla on kulut­tajan­suo­jalain mukainen 14 vuorokauden vaihto- ja palau­tusoikeus. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa tai palauttaa osa tai kaikki tilauksen tuotteet. Palautettavat tai vaih­dettavat tuotteet tulee olla alku­per­äis­pakkauk­sessa ja myyn­tikun­toisia. Halutessasi palauttaa tai vaihtaa tuot­teita, ota ensin yhteyttä verkkokauppaan ja kysy palau­tuso­hjeita. Liitäthän palau­tukseen mukaan nimesi, yhtey­sti­etosi sekä tili­n­u­merosi mah­dol­lista mak­sun­palau­tusta varten.

Tilauksen per­uut­taminen, virhevastuu ja reklamaatiot

Ennen tilauksen toim­itusta tilauksen voi per­uuttaa kir­jallisella ilmoituk­sella sähköpostitse.

Verkkokaupalla on lakisääteinen virhevastuu myydyistä tuot­teista. Reklamaa­ti­o­ta­pauk­sissa pyy­dämme olemaan yhtey­dessä asiakaspalve­luumme. Kulut­tajalla on oikeus viedä mah­dol­liset riit­at­il­anteet kulut­tajariit­alautak­unnan ratkaistavaksi.

+358 404 103 364