Haastavat tilanteet koulussa - miten toimia? -verkkokoulutus (3h)

Koulutyön arjessa joudutaan toisinaan kohtaamaan tilanteita, jotka saattavat tuntua haastavilta ja siten myös lisäävät opetustyön kuormittavuutta. Miten toimia, kun oppilas käyttäytyy uhkaavasti tai aggressiivisesti tai oppilaan kielenkäyttö on epäasiallista ja käytös ylimielistä aikuisia kohtaan? Mitä tehdä, kun oppilaalla on jatkuvasti epäselviä tai luvattomia poissaoloja? Miten koulu voi tukea oppilasta myöhästymisten ja kotitehtävien laiminlyöntien osalta? Miten […]

118€
+358 404 103 364